Er det lurt å forsikre forbrukslånet?

I dagens samfunn er det mye som skal forsikres. Boligen, bilen, telefonen din, samt deg selv og reisefølget ditt når dere skal på ferie. Og for å ikke snakke om livsforsikring, ulykkesforsikring og så videre. Kanskje har man også tatt opp et forbrukslån, som man vurderer å forsikre for å unngå å havne i økonomisk trøbbel dersom man skulle bli syk eller av andre årsaker ikke klarer å betale det man skylder. I enkelte tilfeller kan det være lurt å forsikre forbrukslånet, men det krever at visse forutsetninger oppfylles.

Hva er forsikring av forbrukslån?

En forsikring av et forbrukslån fungerer ganske enkelt og greit – hvis man ikke klarer å betale det lånet man har tatt opp, så vil denne forsikringen slå inn og dekke det månedlige beløpet du skylder banken. Renter, avdrag og gebyrer inkludert. Forsikringen tegner man som regel samtidig som man tar opp lånet, og vanligvis i samme bank som tilbyr forbrukslånet. Det som er viktig å nevne er at visse vilkår må oppfylles dersom forsikringen skal gjelde – mer om dette i siste avsnitt – men det hjelper for eksempel ikke å bare slutte å betale fordi man vil prioritere andre ting enn nedbetaling av gjeld, og da tro at forsikringen skal slå inn.

En forsikring av forbrukslån gjelder kun dersom man blir arbeidsledig eller sykemeldt. Vilkårene kan være ulike på tvers av bankene, men det skal altså en slik situasjon til for at forsikringen skal bli aktivert. Å kun «ha dårlig» råd vil ikke hjelpe deg med andre ord.

Når bør man forsikre lånet?

Det er vanskelig å si når man bør forsikre forbrukslånet, ettersom de færreste vet at de kommer til å bli arbeidsledige, eller syke for den saks skyld. Dessuten er det et krav fra forsikringsselskapet om at du ikke skal kjenne til eksisterende sykdom, og du må bekrefte at du er frisk på en måte som per dags dato ikke gjør at du forventer å bli det heller i fremtiden. Man skal heller ikke vite om faktorer som gjør det trolig at du kommer til å bli permittert eller sagt opp i nær fremtid. Følgelig nytter det altså ikke å spekulere i de utløsende faktorene for at forsikringen skal gjelde, og det finnes nok av eksempler der forsikringsselskapet har nektet å betale ut forsikringen på grunn av at kunden har oppgitt manglende eller falsk informasjon.

Derfor anbefaler vi kun de som sliter med nattesøvnen når de tar opp gjeld å forsikre forbrukslånet. Det bør være en ekstra trygghet for deg som i skrivende stund ikke har noen betalingsproblemer og heller ikke forventer å ha det, men som vil sikre deg mot mulige problemer i fremtiden.

Vilkår som gjelder for forsikring av lån

For at forsikringen skal gjelde, så gjelder vanligvis krav om at man må være 100% sykemeldt eller 100% arbeidsledig. Ofte må man også være/ha vært dette i minst 30 dager før forsikringen slår inn. Det gjelder også restriksjoner på lengden forsikringen gjelder, og hvor store summer som blir dekket månedlig. Derfor er det viktig at du leser deg opp på vilkårene for den aktuelle forsikringen før du eventuelt tegner den. Husk også at du må fylle ut diverse erklæringer når du tegner forsikringen, og at hvis disse ikke er korrekte, så vil det kunne få store konsekvenser dersom du en dag faktisk skulle få bruk for forsikringen.

Utover dette så kan de fleste som får innvilget en søknad om forbrukslån, også tegne en forsikring tilhørende lånet. Husk at forsikringssummen må betales månedlig sammen med avdrag, renter og gebyrer, så sett opp en solid nedbetalingsplan der du tar høyde for alle faktorer under nedbetalingen.

Resurs:
https://www.gjensidige.no/privat/bank/forbrukslan/forsikring-tilknyttet-forbrukslan